Er det bare meg…?

Jeg satte meg ned på ettermiddagen Palmesøndag nå i påsken 2021 og skulle ha min gudstjenesteopplevelse. Fant frem til gudstjenesten i St Petri kirken i Stavanger. Flott intro med flight over kirken med drone, og flott gledende overgang til innvendige høydepunkt fra kirken. Og så stoppet det litt for meg…

Nå må dere ikke oppfatte meg som grinebiter. Jeg har etter hvert blitt en over middagshøyde middelaldrende mann og liker det meste jeg får servert av kulturelle innslag. Så også fra St Petri. Utrolig god liturg i unge fra Vinnes, og en tale med ettertanke som var lett å følge. Men så var det musikken da…

Publikum er HELE Norge, da med rubbel og bit som har mulighet og lyst å sette seg ned og se gudstjeneste Palmesøndag. Det er en unik mulighet til å treffe et variert publikum. Skal vi da bruke den anledningen på musikk av en slik karakter som vi fikk denne søndagen? Og ikke bare en sang, men hele gudstjenesten hadde samme rammer. Og ikke til forkleinelse for musikere; fantastisk nivå og utrolig godt utført, og ikke minst visuelt sjarmerende og rørende med det flotte koret som sang upåklanderlig. Nei; her stiller jeg spørsmål med produsent og arrangør som ikke tenker lengre gjennom hvem som er målgruppen og som skal treffes også utenom selve Ordet.

Koret kunne fortsatt vært der, for all del. Det representerer kirken godt. Men vi kunne spedd på med Svein Inge Torgersen, Magnhild Hadland, Kjartan Salvesen, Froddi, Trygve Skaug… Jeg jeg kunne nevnt i fleng folk som kunne bidratt på viser, salmer og musikalske innslag som sådan hadde truffet et mye videre publikum. Jeg synes det er synd vi ikke bruker slike anledninger bedre til å vise mangfoldet vi har i kirken og alle som er innom og beriker oss musikalsk innimellom. Og ikke minst kunne nok noen av disse trengt et oppdrag i disse tider…

Kanskje jeg er en grinebiter, for jeg ble sittende endel av gudstjenesten med fokus på akkurat dette og da druknet kanskje Ordet litt. Jeg er bare lei meg på kirkens vegne etter 14 år i dens tjeneste for å prøve å gjøre «døren høy og porten vid». Jeg synes døren seg sakt sammen av skjevhet i løpet av sendingen og gjorde porten noe smal…

Jeg stålsetter meg for flere gudstjenester i påsken 2021, og satser på stigning i programmet!