«Hvem er denne karen…» ja det er ikke lett å konludere. Noen kalde fakta:

  • Født 21. Mars i 1967
  • Startet på Byfjord Skole på Tasta
  • Flyttet til Lutsi i Sandnes i 1976
  • Lite utdanning utenom videregående
  • Ingen store mål med livet utenom et godt liv
  • Guft i 1989 med Bodil Skogvoll Skretting
  • 3 gutter født 1992, 1994 og 1998
  • Lengste arbeidsforhold daglig leder i Den Norske Kirke i 14 år

For å få et bredere inntrykk av denne gutten må en nok søke på Facebook der det er et noe større eksponeringsbehov. Her på denne profilen vil det mest handle om det frie ord og sære meninger. Det har jeg mange av. samtidig har jeg viet et helt sidehierarki til min sykdomshistrikk. Først og fremst med fokus på hjerteutfordringen der jeg håper andre likesinnede kan finne noe meningsfullt å høste av mine erfaringer. Smtidig har det vært god terapi og skrive det ned for egen del.

Lykke til med lesningen, og ikke la det forskrekke av alle de skarpe meningene. Jeg er egentlig en enkel og glad gutt innerst inne…

For å navigere i meningene mine, velg enten en kategori eller gå inn på siden som heter INNLEGG.