Veibygging – en farse…

Dette innlegget er fremprovosert av en leder i Stavanger Aftenblad om veiutbygging på E39 i Sandnes og Stavanger samt RV45 gjennom Dirdal. Link til leder: SA leder

Poenget er godt, og i mange tilfeller er dette nødvendig. Først kjenne vondt, så kjenne godt. Men; det er altfor ofte her i Norge at vi bygger etter molboprinsipper. De nevnte eksemplene dine er ok for E39 sin del. Der er vi nødt til å flikke på allerede eksisterende vei. En falitterklæring i seg selv, da vi for ørten år siden kunne bygget 4 felt forbi Ålgård fordi vi vet at det vil komme. Dette er bare utsetting av en utvikling vi vet om.

Når det gjelder Dirdal, så er jeg mildt sagt overrasket. At ingeniører kan sitte og forsvare at en skal stenge ned veien i en lang periode for å flikke på en allerede håpløs veistrekning er latterlig. Her er det kun en ting som duger; et hull til høyre i det allerede eksisterende hullet som ender ut oppe på myra en plass. Alt annet er krampetrekninger! Det vil få trafikken vekk fra de idyllisk plasserte husene ved fjorden, og det vil ihvertfall ikke bli rasutsatt. Så snakker en penger… Ja, det er vesentlig dyrere å borre et hull en å fylle på noe masse. Har en da tenkt den økonomiske konsekvensen for lokal næring ved å stenge ned? Her tenker en at så lenge myndighetene ikke svir med ekstra kostnader, så er det likegyldig hvordan det svir for lokal industri. Kynisk…

Vi har en håpløs rundkjøring friskt i minne på Stangeland der en overivrig ingeniør skulle hatt sparken etter i det hele tatt å foreslå noe slikt på bekostning av et toplanskryss. Nå burde en eller annen i planleggingen i Dirdal også få en skrape. Her må et klokt hode komme inn og gjøre helomvending og bli helt i lokalsamfunnet i Dirdal!

Og det stopper ikke der. Vi har flere veiprosjekter i lokalmiljøet bare i Sandnes som kommer til å komme som en verkebyll på et eller annet tidspunkt. Vi snakker Gandsfjord bru, og en ny ringvei for Svilandsutbyggingen. Her burde arbeidet vært igang for lenge siden slik at den planlagte utbyggingen på Dale og Sandnes Øst har infrastrukturen på plass før den faktiske bebyggelse kommer. Tunnell fra Paradisskaret på Litsi til Aspervika med bru over Gandsfjorden. Fra samme kryss på Lutsi ny ringvei under Haga og Alsnes som ender opp ved Velde på Sviland og går videre til bomstasjonen på Figgjo og møter den nye 4-felten sørover E39. Da er vi forberedt på den urbyggingen som kommer både av privat og næringskarakter på Sviland.

Og så må vi lære av Sveits og låne en borremaskin som lager stort nok hull med en gang til 4 felt, og som gjør jobben mye raskere enn norske enteprenører med hammer og meisel. Noe svartmalt, men det må da være mulig å gjøre dette noe mer kostnadseffektivt?

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med lokal veiplanlegging. Imens får vi bare ha det vondt, for vi skal visst få det godt en gang…

Leave Comment